gate.io

 • 涨跌幅起始时间
  主题模式
  亮色
  传统黑
  暗黑色
  • 简体中文
  • 한국어
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁体中文
  • Español
  • Русский язык
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Português
  • ภาษาไทย
  • Indonesia
  • Türkçe
  • 日本語
USDT/CNY USDT/人民币 >
USDT/CNY USDT/人民币 (大宗交易) >
BTC/CNY BTC/人民币 >
ETH/CNY ETH/人民币 >
USDT/CNY USDT/人民币 >
USDT/CNY USDT/人民币 (大宗交易) >
BTC/CNY BTC/人民币 >
ETH/CNY ETH/人民币 >
USDT/CNY USDT/人民币 >
USDT/CNY USDT/人民币 (大宗交易) >
BTC/CNY BTC/人民币 >
ETH/CNY ETH/人民币 >
 • 实时价
  ¥6.57
 • 日涨跌
  + 0%
 • 最高价
  ¥0
 • 最低价
  ¥0
买入 USDT
买入估价: ¥
(可以使用商家模式下单,自由定价)
按金额购买
 • 按金额购买
 • 按数量购买
CNY
*必须本人帐户支付
支付方式
 • 支付宝
 • 微信
 • 银行转账
卖出 USDT
卖出估价: ¥
充值 USDT 提现 USDT
(可以使用商家模式下单,自由定价)
按数量出售
 • 按金额出售
 • 按数量出售
USDT
可用余额  USDT
收款方式
 • 支付宝
 • 微信
 • 银行转账
普通交易 大宗交易
数量:
支付方式:
收起>>
类型 商家(总成单/平均用时) 价格 数量/总额 限额 支付方式
出售

审核流水介意勿扰

高级认证
 • 12889

  总成单
 • 693

  30日成单
 • 14分钟

  平均用时
审核流水介意勿扰
12889单 / 14分钟
6.67 CNY
30000.0000 USDT
200,100.00 CNY
5000.00~30000.00 USDT 买入 USDT
出售

花子2019

身份认证
 • 98

  总成单
 • 14

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
花子2019
98单 / 2分钟
6.66 CNY
5000.0000 USDT
33,300.00 CNY
5000.00~5000.00 USDT 买入 USDT
出售

成功第一站~☞交易查流水

高级认证
 • 6409

  总成单
 • 1868

  30日成单
 • 5分钟

  平均用时
成功第一站~☞交易查流水
6409单 / 5分钟
6.66 CNY
16044.2703 USDT
106,854.84 CNY
2000.00~15000.00 USDT 买入 USDT
出售

查流水黑钱报警cz

高级认证
 • 20

  总成单
 • 2

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
查流水黑钱报警cz
20单 / 1分钟
6.66 CNY
4750.0000 USDT
31,635.00 CNY
4600.00~4750.00 USDT 买入 USDT
出售

必查流水介意勿拍黑款绕行

高级认证
 • 8072

  总成单
 • 5112

  30日成单
 • 4分钟

  平均用时
必查流水介意勿拍黑款绕行
8072单 / 4分钟
6.65 CNY
1765.4142 USDT
11,740.00 CNY
1000.00~15000.00 USDT 买入 USDT
出售

交易查流水℃不通过不交易

高级认证
 • 2912

  总成单
 • 1080

  30日成单
 • 4分钟

  平均用时
交易查流水℃不通过不交易
2912单 / 4分钟
6.65 CNY
25542.0000 USDT
169,854.30 CNY
3000.00~15000.00 USDT 买入 USDT
出售

持之以恒1

高级认证
 • 23

  总成单
 • 23

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
持之以恒1
23单 / 3分钟
6.64 CNY
15914.0000 USDT
105,668.96 CNY
2000.00~15914.00 USDT 买入 USDT
出售

买了币涨~下单发流水

高级认证
 • 606

  总成单
 • 606

  30日成单
 • 6分钟

  平均用时
买了币涨~下单发流水
606单 / 6分钟
6.64 CNY
8162.6510 USDT
54,200.00 CNY
3000.00~15000.00 USDT 买入 USDT
出售

提供流水介意勿拍祝君好运

高级认证
 • 802

  总成单
 • 493

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
提供流水介意勿拍祝君好运
802单 / 2分钟
6.63 CNY
1500.0000 USDT
9,945.00 CNY
1200.00~1500.00 USDT 买入 USDT
出售

和天下资金安全

高级认证
 • 703

  总成单
 • 703

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
和天下资金安全
703单 / 2分钟
6.63 CNY
14705.0000 USDT
97,494.15 CNY
3000.00~14705.00 USDT 买入 USDT
出售

黑钱绕道【严查流水】

高级认证
 • 34

  总成单
 • 34

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
黑钱绕道【严查流水】
34单 / 1分钟
6.63 CNY
3475.1132 USDT
23,040.00 CNY
2000.00~8000.00 USDT 买入 USDT
出售

币神降临老板发财

身份认证
 • 462

  总成单
 • 462

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
币神降临老板发财
462单 / 2分钟
6.63 CNY
30000.0000 USDT
198,900.00 CNY
3000.00~30000.00 USDT 买入 USDT
出售

查流水,洗黑勿扰

高级认证
 • 4031

  总成单
 • 501

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
查流水,洗黑勿扰
4031单 / 3分钟
6.63 CNY
5622.5449 USDT
37,277.47 CNY
3000.00~24051.30 USDT 买入 USDT
出售

韭菜心祝你好运

高级认证
 • 12641

  总成单
 • 342

  30日成单
 • 5分钟

  平均用时
韭菜心祝你好运
12641单 / 5分钟
6.62 CNY
17100.0000 USDT
113,202.00 CNY
600.00~17100.00 USDT 买入 USDT
出售

币神降临老板发财

身份认证
 • 462

  总成单
 • 462

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
币神降临老板发财
462单 / 2分钟
6.62 CNY
9000.0000 USDT
59,580.00 CNY
3000.00~9000.00 USDT 买入 USDT
出售

支持查流水的下单谢谢配合

高级认证
 • 3996

  总成单
 • 903

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
支持查流水的下单谢谢配合
3996单 / 2分钟
6.62 CNY
30000.0000 USDT
198,600.00 CNY
6000.00~30000.00 USDT 买入 USDT
出售

虎门商行稳净

高级认证
 • 134

  总成单
 • 112

  30日成单
 • 17分钟

  平均用时
虎门商行稳净
134单 / 17分钟
6.62 CNY
3000.0000 USDT
19,860.00 CNY
3000.00~3000.00 USDT 买入 USDT
出售

张**

高级认证
 • 31

  总成单
 • 29

  30日成单
 • 6分钟

  平均用时
张**
31单 / 6分钟
6.62 CNY
7500.0000 USDT
49,650.00 CNY
7500.00~7500.00 USDT 买入 USDT
出售

皮卡丘♪

高级认证
 • 2001

  总成单
 • 1018

  30日成单
 • 4分钟

  平均用时
皮卡丘♪
2001单 / 4分钟
6.62 CNY
3978.8520 USDT
26,340.00 CNY
2000.00~10000.00 USDT 买入 USDT
出售

查流水蓝钻商家资金保障

高级认证
 • 5795

  总成单
 • 1779

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
查流水蓝钻商家资金保障
5795单 / 3分钟
6.62 CNY
17867.1300 USDT
118,280.40 CNY
2666.00~30000.00 USDT 买入 USDT
出售

查看流水,介意勿拍

高级认证
 • 3531

  总成单
 • 1229

  30日成单
 • 5分钟

  平均用时
查看流水,介意勿拍
3531单 / 5分钟
6.62 CNY
22447.1300 USDT
148,600.00 CNY
7000.00~30000.00 USDT 买入 USDT
出售

下单查流黑钱报警介意勿拍

高级认证
 • 1090

  总成单
 • 1082

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
下单查流黑钱报警介意勿拍
1090单 / 3分钟
6.61 CNY
3669.3927 USDT
24,254.68 CNY
3000.00~3669.39 USDT 买入 USDT
出售

华为商城严查流水

高级认证
 • 290

  总成单
 • 147

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
华为商城严查流水
290单 / 2分钟
6.61 CNY
21104.3873 USDT
139,500.00 CNY
5000.00~30000.00 USDT 买入 USDT
出售

老陈在线~长期诚信合作

高级认证
 • 1525

  总成单
 • 802

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
老陈在线~长期诚信合作
1525单 / 2分钟
6.61 CNY
17900.0000 USDT
118,319.00 CNY
5000.00~17900.00 USDT 买入 USDT
出售

请先发银行卡资金流水下单

身份认证
 • 103

  总成单
 • 3

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
请先发银行卡资金流水下单
103单 / 1分钟
6.61 CNY
5000.0000 USDT
33,050.00 CNY
5000.00~5000.00 USDT 买入 USDT
出售

金雀资本

高级认证
 • 731

  总成单
 • 731

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
金雀资本
731单 / 1分钟
6.60 CNY
10458.0000 USDT
69,022.80 CNY
1000.00~10458.00 USDT 买入 USDT
出售

拉文信誉-严查流水

高级认证
 • 3498

  总成单
 • 1503

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
拉文信誉-严查流水
3498单 / 1分钟
6.60 CNY
4997.0000 USDT
32,980.20 CNY
4997.00~4997.00 USDT 买入 USDT
出售

小楼OTC严查流水

高级认证
 • 5742

  总成单
 • 1176

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
小楼OTC严查流水
5742单 / 2分钟
6.59 CNY
12262.8225 USDT
80,812.00 CNY
5000.00~30000.00 USDT 买入 USDT
出售

交易查流水H黑钱绕行

高级认证
 • 75

  总成单
 • 28

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
交易查流水H黑钱绕行
75单 / 3分钟
6.58 CNY
101.7446 USDT
669.47 CNY
20.00~5118.00 USDT 买入 USDT
出售

邓**

身份认证
 • 21

  总成单
 • 3

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
邓**
21单 / 1分钟
6.58 CNY
2000.0000 USDT
13,160.00 CNY
2000.00~2000.00 USDT 买入 USDT
购买

星牛资本

高级认证
 • 7780

  总成单
 • 1228

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
星牛资本
7780单 / 1分钟
6.56 CNY
20.0000 USDT
131.20 CNY
20.00~20.00 USDT 卖出 USDT
购买

黑金报警,秒付

高级认证
 • 106

  总成单
 • 100

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
黑金报警,秒付
106单 / 2分钟
6.56 CNY
5061.0000 USDT
33,200.16 CNY
5061.00~5061.00 USDT 卖出 USDT
购买

大饼鸡蛋配油条

高级认证
 • 262

  总成单
 • 42

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
大饼鸡蛋配油条
262单 / 3分钟
6.56 CNY
769.8171 USDT
5,050.00 CNY
769.82~769.82 USDT 卖出 USDT
购买

火狐商行必查流水

高级认证
 • 2938

  总成单
 • 1641

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
火狐商行必查流水
2938单 / 1分钟
6.55 CNY
20.0000 USDT
131.00 CNY
20.00~20.00 USDT 卖出 USDT
购买

美滋滋

高级认证
 • 42

  总成单
 • 42

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
美滋滋
42单 / 1分钟
6.55 CNY
238.0000 USDT
1,558.90 CNY
238.00~238.00 USDT 卖出 USDT
购买

易慧资本黑钱报警秒到账

高级认证
 • 455

  总成单
 • 166

  30日成单
 • 6分钟

  平均用时
易慧资本黑钱报警秒到账
455单 / 6分钟
6.55 CNY
10000.0000 USDT
65,500.00 CNY
2000.00~10000.00 USDT 卖出 USDT
购买

诚信秒收付秒

高级认证
 • 1828

  总成单
 • 757

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
诚信秒收付秒
1828单 / 2分钟
6.54 CNY
20412.8442 USDT
133,500.00 CNY
1000.00~15000.00 USDT 卖出 USDT
购买

铭记于心

高级认证
 • 130

  总成单
 • 80

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
铭记于心
130单 / 3分钟
6.54 CNY
18000.0000 USDT
117,720.00 CNY
4500.00~18000.00 USDT 卖出 USDT
购买

蒙**

高级认证
 • 160

  总成单
 • 160

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
蒙**
160单 / 2分钟
6.54 CNY
8951.2484 USDT
58,541.16 CNY
2000.00~2500.00 USDT 卖出 USDT
购买

阿辰极速诚信支付

高级认证
 • 3744

  总成单
 • 1844

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
阿辰极速诚信支付
3744单 / 3分钟
6.54 CNY
6310.7034 USDT
41,272.00 CNY
2000.00~14310.70 USDT 卖出 USDT
购买

汤**

高级认证
 • 17

  总成单
 • 12

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
汤**
17单 / 3分钟
6.54 CNY
7645.2599 USDT
50,000.00 CNY
7645.00~7645.25 USDT 卖出 USDT
购买

陈**

高级认证
 • 1037

  总成单
 • 1010

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
陈**
1037单 / 2分钟
6.54 CNY
10000.0000 USDT
65,400.00 CNY
2000.00~10000.00 USDT 卖出 USDT
购买

交易查流水先袁

高级认证
 • 5029

  总成单
 • 962

  30日成单
 • 7分钟

  平均用时
交易查流水先袁
5029单 / 7分钟
6.54 CNY
20000.0000 USDT
130,800.00 CNY
1888.00~20000.00 USDT 卖出 USDT
购买

安全实名

高级认证
 • 16

  总成单
 • 16

  30日成单
 • 5分钟

  平均用时
安全实名
16单 / 5分钟
6.54 CNY
3593.2722 USDT
23,500.00 CNY
3593.27~3593.27 USDT 卖出 USDT
购买

黑跑勿扰资金安全专业效率

高级认证
 • 114

  总成单
 • 114

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
黑跑勿扰资金安全专业效率
114单 / 2分钟
6.54 CNY
5504.5871 USDT
36,000.00 CNY
2000.00~5504.59 USDT 卖出 USDT
购买

舍得诚信第一严查流水

高级认证
 • 552

  总成单
 • 118

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
舍得诚信第一严查流水
552单 / 3分钟
6.54 CNY
4241.0000 USDT
27,736.14 CNY
1500.00~7500.00 USDT 卖出 USDT
购买

查流水--介意的勿拍

高级认证
 • 7005

  总成单
 • 4457

  30日成单
 • 8分钟

  平均用时
查流水--介意的勿拍
7005单 / 8分钟
6.54 CNY
5733.1934 USDT
37,495.08 CNY
1000.00~10000.00 USDT 卖出 USDT
购买

主动发流水,灰给资金别来

高级认证
 • 2188

  总成单
 • 1735

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
主动发流水,灰给资金别来
2188单 / 2分钟
6.54 CNY
12385.3211 USDT
81,000.00 CNY
1000.00~11926.61 USDT 卖出 USDT
购买

双赢秒付秒放

高级认证
 • 759

  总成单
 • 759

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
双赢秒付秒放
759单 / 2分钟
6.54 CNY
19113.1498 USDT
125,000.00 CNY
7000.00~15000.00 USDT 卖出 USDT
购买

中央币行

高级认证
 • 2091

  总成单
 • 2018

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
中央币行
2091单 / 2分钟
6.54 CNY
1144.2377 USDT
7,483.31 CNY
500.00~1651.00 USDT 卖出 USDT
购买

黑钱报警没收,出示流水

高级认证
 • 233

  总成单
 • 83

  30日成单
 • 4分钟

  平均用时
黑钱报警没收,出示流水
233单 / 4分钟
6.54 CNY
15000.0000 USDT
98,100.00 CNY
8000.00~15000.00 USDT 卖出 USDT
购买

赚老婆本跑分查流洗黑报警

高级认证
 • 3466

  总成单
 • 422

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
赚老婆本跑分查流洗黑报警
3466单 / 2分钟
6.53 CNY
14120.8496 USDT
92,209.14 CNY
2000.00~5000.00 USDT 卖出 USDT
购买

我卖,你就涨

高级认证
 • 405

  总成单
 • 233

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
我卖,你就涨
405单 / 3分钟
6.53 CNY
6938.4534 USDT
45,308.00 CNY
2000.00~22511.00 USDT 卖出 USDT
购买

华哥币商~黑钱勿扰

高级认证
 • 131

  总成单
 • 131

  30日成单
 • 5分钟

  平均用时
华哥币商~黑钱勿扰
131单 / 5分钟
6.53 CNY
2940.2757 USDT
19,200.00 CNY
2940.28~2940.28 USDT 卖出 USDT
购买

在路上xyr

高级认证
 • 66

  总成单
 • 5

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
在路上xyr
66单 / 2分钟
6.53 CNY
4590.0000 USDT
29,972.70 CNY
4590.00~4590.00 USDT 卖出 USDT
购买

我叫静静资金安全

高级认证
 • 320

  总成单
 • 55

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
我叫静静资金安全
320单 / 3分钟
6.53 CNY
5000.0000 USDT
32,650.00 CNY
3000.00~5000.00 USDT 卖出 USDT
购买

诚信经营资金安全

高级认证
 • 531

  总成单
 • 248

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
诚信经营资金安全
531单 / 3分钟
6.53 CNY
15150.0000 USDT
98,929.50 CNY
2000.00~15150.00 USDT 卖出 USDT
购买

我脑阔是铁的

高级认证
 • 178

  总成单
 • 178

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
我脑阔是铁的
178单 / 2分钟
6.53 CNY
10641.1338 USDT
69,486.60 CNY
3000.00~8000.00 USDT 卖出 USDT
购买

成功第一站~☞交易查流水

高级认证
 • 6409

  总成单
 • 1868

  30日成单
 • 5分钟

  平均用时
成功第一站~☞交易查流水
6409单 / 5分钟
6.53 CNY
15000.0000 USDT
97,950.00 CNY
5000.00~30000.00 USDT 卖出 USDT
购买

虎门商行稳净

高级认证
 • 134

  总成单
 • 112

  30日成单
 • 17分钟

  平均用时
虎门商行稳净
134单 / 17分钟
6.53 CNY
1657.9389 USDT
10,826.34 CNY
1000.00~15313.94 USDT 卖出 USDT

i暂无挂单

i暂无挂单

注:只显示在线商家